За ПРОЕКТА

Проект за овластяване, в подкрепа на бежанците; местни уязвими хора и общности; практиците от първа линия и вземащите решения на местно ниво.

БАСР - Българска асоциация на социалните работници и АНЖЕЛА УИНГс, изграждат уеб платформа, която да:

  • Информира и опосредства достъпа за психо-социална подкрепа на бежанците и местните уязвими жени и мъже в България;
  • Да дава възможност на помагащите специалисти да представят своята работа и проблемите, които я съпътстват, да повишават професионалния капацитет, да прилагат успешни стратегии за  превенция на прегарянето;
  • Да подпомогне местните власти в усилията им да повишат нивото на услуги за здравна и социална грижа, да мобилизират допълнителни ресурси и насърчават активното включване на всички представители на общността.

Платформата се реализира с подкрепата на офиса на Световната здравна организация за България, в рамките на Проект „Овластяването започва оттук“.