Често задавани ВЪПРОСИ

Какво е криза в индивидуален план, как да разпознаем симптомите?

Терминът криза произлиза от гръцката дума „krisis” и означава – повратна точка или решение. Когато преживяваме криза е възможно да изпитваме безпокойство, враждебност или чувство на вина. Трудно ни е да се съсредоточим, трудно ни е да работим или да учи или да се грижи за основните неща в ежедневието си. Имаме необясними физически симптоми.

Как мога да се справя в кризисна ситуация?

Опитайте се да си припомните ефективните методи, които сте използвали за справяне с трудни ситуации в миналото. Напомняйте си, че ще се справите и с настоящата ситуация. Говорете за случилото се с други хора, кажете им как сте се чувствали и какво сте мислили по време на травматичното събитие и след това. Ако преживявате криза, не сте сами. В момента има много други хора във вашата общност и по целия свят, които също се борят с кризи.

Към кого да се обърна ако имам нужда от помощ при справяне с кризисна ситуация?

Обикновено, търсим помощ и съдействие от практиците на първа линия, в близост до нашето местоживеене. Те са професионалисти, които предоставят психологическа, социална и здравна грижа и могат да ни помогнат в ситуации на криза. Ако имате нужда от спешна подкрепа, може да ползвате горещи телефонни линии, които се поддържат от организациите в България.

Аз съм специалист в помагаща професия, и, в практиката си работя с много хора, преживяващи криза. Бих искал/а/ да споделя опит и да бъда полезен/а/ на други колеги.

Ако имате професионален опит в тази област, ще се радваме да споделите работещи решения, които да включим към информацията в специализираната секция на платформата.