Добри ПРАКТИКИ

Това е специализирана секция в платформата „Овластяването започва оттук“, която дава пространство за представяне на добри практики за психосоциална подкрепа при работа с бежанци и  местни уязвими хора и общности.

Ако имате професионален опит в тази област, ще се радваме да споделите работещи решения, които да включим към информацията, със съдържание, във формат: кратко представяне на организацията; проект/услуга/дейност, в т.ч. целева група, и резултати, които отчитате за успешни. Моля, изпращайте вашите предложения на startempowerment@abv.bg или basw_us@abv.bg.