Обучителни МАТЕРИАЛИ

Разглеждаме темата за прегарянето, стратегии за справяне и превенция, и отваряме пространство за представяне на обучителни материали за професионалисти, в сферата на работа с бежанци, местни уязвими хора и общности.

Моля, изпращайте вашите предложения на startempowerment@abv.bg или basw_us@abv.bg.