23.8.2023

Startempowerment.bg предоставя отворено пространство за професионални публикации

За нас е важно да развиваме пространство за споделяне на обучителни материали за професионалисти в сферата на работа с бежанци, местни уязвими хора и общности. Ако разполагате с полезна информация, която да допринесе за темата, моля, изпращайте вашите предложения на startempowerment@abv.bg или basw_us@abv.bg.

Още статии от

Обучителни материали