24.8.2023

Нека поговорим за професионалното прегаряне

Превенция на професионалното прегаряне: за специалисти от първа линия, които работят с уязвими деца, жени и мъже

Проектът „Овластяването започва оттук“ се основава на потребностите, идентифицирани в анализа на ситуацията, Доклад за здравето на бежанците: Оценка на потребностите на българската здравна система в контекста на кризата в Украйна, разработен от екипи на СЗО България и регионалния офис[1] — както и на публичното интервю, дадено от „Доц. д-р Околийски: Пропуска се възможността украински медици да бъдат привлечени в здравната ни система“[2]. В този доклад и в интервюто на д-р Околийски се посочва, че „предотвратяването на професионалното прегаряне сред медицинските специалисти и всички работещи на първа линия с украински бежанци, е спешен приоритет. Хората, които работят с уязвими групи, са изложени на риск от демотивация много бързо и има много висок процент на отказали се. Те се отказват, защото не виждат бърз положителен резултат от усилията си, а проблемите са толкова много, че трябва да бъдат системно преработвани от екипите, и е от ключово значение да се разберат границите на това доколко един човек може да помогне.“ 

Скъпи колега, чувствате ли се напълно изтощен или претоварен от стрес?

Чувствате ли се психически, а също и физически изтощен?

Възможно е да изпитвате професионално прегаряне.

Ако изпитвате професионално прегаряне, може да Ви е трудно да се върнете в кондиция. Важно е да дадете почивка на ума и тялото си, преди да изпитате дългосрочните негативни последици.

Когато умът и тялото ви се чувстват претоварени за значителен период от време, цялостното Ви здраве и благополучие страдат.

Ето няколко съвета как да се възстановите от професионалното прегаряне и да се почувствате отново като себе си.

Какво представлява професионалното прегаряне?

Както беше споменато по-горе, за професионално прегаряне говорим, когато физическото, умственото и психологическото натоварване от стреса се отрази на тялото и ума Ви. Това може да доведе до чувство на умора, откъснатост и изтощение.

Освен въздействието върху физическото Ви благосъстояние, професионалното прегаряне може да повлияе негативно на начина, по който възприемате себе си. Често то предизвиква намалено чувство за удовлетвореност и разединение на личността.

Макар че професионалното прегаряне не е официална медицинска диагноза, има много признаци на професионално прегаряне, които помагат за идентифицирането му.

С нарастването на броя на възрастните, преживяващи професионално прегаряне, става все по-важно за предприятията да разпознават симптомите при служителите и да ги подкрепят, за да се научат как да се възстановяват от професионално прегаряне безопасно и ефективно.

Професионалното прегаряне е форма на екстремен хроничен стрес, който може да се прояви по различни дисфункционални начини. Особено през последните няколко години случаите на професионално прегаряне се увеличават.

[1] https://www.who.int/publications/i/item/9789240070707

[2] Доц. Околийски: Пропуска се възможността украински медици да бъдат привлечени в здравната ни система - Интервю

Още статии от

Обучителни материали