Овластяването започва ОТ ТУК

От научаването, разбирането за повратните моменти, които се случват в живота ни, от идентифициране на ранните симптоми на индивидуална криза, от навременната и адекватна психосоциална подкрепа, от самопомощта, от споделянето на опит.

Овластяването започва ОТСЕГА

От този момент, за да направим всяка следваща стъпка в преодоляване на кризите, по-уверена.

Овластяването започва от ВСИЧКИ НАС

От грижата да бъдем здрави и способни да се справяме, от грижата за другите, които имат нужда и разчитат на нашата помощ, от грижата за помагащите професионалисти, които ни посрещат, когато се чувстваме най-слаби и уязвими.

ОВЛАСТЯВАНЕТО означава

Хората да имат власт и контрол над собствения си живот. Хората да получават подкрепата, от която се нуждаят, която е подходяща за тях. Овластяването означава, че хората са равни граждани. Те са уважавани и уверени в своите общности. Не можете да упълномощите някой друг или да направите някого овластен. Става дума за начини на работа и подкрепа на някого, което означава, че той може да поеме контрол и отговорност за собствения си живот.

С подкрепата на офиса на Световната здравна организация за България

Повече ЗА НАС

За ПРОЕКТА

Проект за овластяване, в подкрепа на бежанците; местни уязвими хора и общности; практиците от първа линия и вземащите решения на местно ниво.

ЕКИП и ПАРТЬОРИ

БАСР и АНЖЕЛА УИНГс са партньори в реализирането на Проект „Овластяването започва оттук“, с подкрепата на офиса на Световната здравна организация за България.

Какво ЦЕЛИ платформата?

Информация

Информира и опосредства достъпа за психо-социална подкрепа на бежанците и местните уязвими деца, жени и мъже в България.

Добри практики

Дава възможност на помагащите специалисти да представят своята работа и проблемите, които я съпътстват, да повишават професионалния капацитет, да прилагат успешни стратегии за превенция на прегарянето.

Подкрепа

Подпомага местните власти в усилията им да повишат нивото на услуги за здравна и социална грижа, да мобилизират допълнителни ресурси и насърчават активното включване на всички представители на общността.

Центрове за ПОДКРЕПА

Информация и контакти на организации, практици на първа линия, които предоставят психологическа, социална и здравна грижа, и са в близост до нашето местоживеене.

Често задавани ВЪПРОСИ

Какво е криза в индивидуален план, как да разпознаем симптомите?

Терминът криза произлиза от гръцката дума „krisis” и означава – повратна точка или решение. Когато преживяваме криза е възможно да изпитваме безпокойство, враждебност или чувство на вина. Трудно ни е да се съсредоточим, трудно ни е да работим или да учи или да се грижи за основните неща в ежедневието си. Имаме необясними физически симптоми.

Как мога да се справя в кризисна ситуация?

Опитайте се да си припомните ефективните методи, които сте използвали за справяне с трудни ситуации в миналото. Напомняйте си, че ще се справите и с настоящата ситуация. Говорете за случилото се с други хора, кажете им как сте се чувствали и какво сте мислили по време на травматичното събитие и след това. Ако преживявате криза, не сте сами. В момента има много други хора във вашата общност и по целия свят, които също се борят с кризи.

Към кого да се обърна ако имам нужда от помощ при справяне с кризисна ситуация?

Обикновено, търсим помощ и съдействие от практиците на първа линия, в близост до нашето местоживеене. Те са професионалисти, които предоставят психологическа, социална и здравна грижа и могат да ни помогнат в ситуации на криза. Ако имате нужда от спешна подкрепа, може да ползвате горещи телефонни линии, които се поддържат от организациите в България.

Аз съм специалист в помагаща професия, и, в практиката си работя с много хора, преживяващи криза. Бих искал/а/ да споделя опит и да бъда полезен/а/ на други колеги.

Ако имате професионален опит в тази област, ще се радваме да споделите работещи решения, които да включим към информацията в специализираната секция на платформата.